Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę oraz zgłoszeniu rozpoczęcia budowy w Powiatowym Nadzorze Budowlanym. Kierownik budowy przejmuje plac budowy oraz zgłasza do wytyczenia w terenie projekt w terenie geodecie. Nasz geodeta dokonuje pomiarów i określenia budynku w terenie zachowując lokalizację obiektu zgodną z planem zagospodarowania załączonym do projektu budowlanego. W terenie tyczy się również wszystkie sieci uzbrojenia terenu oraz nanosi repery wysokościowe.