Pierwsze kroki

Jaki dom możesz wybudować?

SPRAWDŹ CZY MIEJSCOWOŚĆ, W KTÓREJ ZAMIERZASZ BUDOWAĆ DOM POSIADA plan_zagospodarowania MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,

  1. Gdy JEST Złóż wniosek o aktualny Wypis i Wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  2. Gdy Nie MA, Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy. Kopię mapy zasadniczej z określeniem zakresu objętego nową inwestycją. Dokumenty złóż wraz z wnioskiem Wydziale Architektury w Urzędzie Gminy lub Miasta (więcej…)

Z GEO-PROJEKT, przed
Nowa

Branża drogowa

Sporządzamy dokumentację projektową w zakresie: Sporządzamy kompleksowe projekty budowlane, wykonawcze oraz dokumentację kosztorysową: -zjazdów indywidualnych -zjazdów publicznych -budowy, przebudowy dróg -remontów nawierzchni dróg  -parkingów  -chodników, ścieżek rowerowych -projekty zatok autobusowych -projekty oświetlenia -bilans robót ziemnych Czytaj więcej…

Z GEO-PROJEKT, przed