Odbiory

Odbiory

Finalnym elementem zakończenie  budowy Naszego wymarzonego domu są odbiory. Na samym początku budowy przekazujemy teren budowy kierownikowi budowy, od tego momentu  to On jest za niego odpowiedzialny. Potem następują odbiory pośrednie. Są one dokonywane przez Czytaj więcej…

Z GEO-PROJEKT, przed