Po zakończeniu prac budowlanych zinwentaryzujemy Twój budynek  oraz wszystkie nowo-projektowane elementy w terenie. Sporządzimy operat i przekażemy dane do zasobu zarówno do starostwa powiatowego jak i do organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków w celu aktualizacji zmian. Sprawdzimy usytuowanie budynku względem projektu.