Geo-Projekt Invest sp. z o.o. oferuje wykonanie wielobranżowego opracowania projektowo – budowlanego, do momentu  uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę. Oprócz opracowań wielobranżowych oferujemy wykonanie projektów poszczególnych branż: drogowej, konstrukcyjnej, architektury, projektujemy pojedyncze  instalacje i sieci uzbrojenia terenu. W zakres opracowania wchodzą zarówno pojedyncze obiekty  mieszkalne jak i  przemysłowe, usługowo- magazynowe, stacje paliw oraz rolnicze.