Czemu My:

Pełnienimy usługi związane z pełnym zakresem geodezyjnym, projektowym oraz kompleksowym nadzorem kierowniczym i inwestorskim. Począwszy od całościowej obsługi dużych inwestycji budowlanych firm oraz instytucji, a skończywszy na drobnych zleceniach od osób prywatnych.

Pomysł na Projekt

Wybór projektu domu to istotna kwestia. Pamiętajmy, projekt musi pasować do wymiarów działki, zapisów MPZP lub WZ dla gminy oraz spełniać nasze indywidualne wymagania.
Musimy zdecydować się na rodzaj projektu indywidualny czy gotowy. Określić zakres oczekiwań, pomysłów.

Formalności do uzyskania decyzji

Pomagamy w załatwianiu formalności przygotowujemy wnioski.
Krok 1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego [MPZP] lub Warunki Zabudowy [WZ] decyzję wydaje na wniosek wójt, burmistrz albo prezydent miasta
Krok 2. Nasz Geodeta sporządza mapa do celów projektowych, pomiary wysokościowe
Krok 3. Przygotowujemy wniosków do uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów.
Krok 4. Nasz Architekt sporządza na aktualnej mapie projekt zagospodarowania terenu
Krok 5. Sporządzamy projekt budowlany z częścią opisową,
architektoniczną, konstrukcyjną,
instalacyjną, charakterystykę energetyczną,

Twój Projekt

Gotowy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem.

Projekt Gotowy

Pomoże Państwu zostać szczęśliwymi właścicielami wymarzonego projektu domu z szerokiej gamy dostępnych gotowych projektów.
Współpracujemy z uznanymi w całej Polsce firmami.

Projekt Indywidualny

Naszym głównym celem jest wdrażanie budownictwa pasywnego, systemów energii odnawialnej oraz termomodernizacji istniejących budynków i technologi związanych z obniżeniem zużycia energii.

Wizualizacja 3D

Tworzymy Wizualizacje Projektu w 3D. Tak by Klient mógł zobaczyć jak zostanie zagospodarowana działka.

Zakres Usług

Nasi fachowcy z wybranej branży zajmą się opracowaniem pełnoprawnego projektu. Opracujemy wnioski wraz ze wszelkimi warunkami, uzgodnieniami, decyzjami do uzyskania decyzji budowlanej lub zgłoszenia prac budowlanych. Nasi specjaliści przygotują opracowanie wielobranżowego projektu budowlano wykonawczego a wyspecjalizowani geodeci wykonają pomiary wysokościowe oraz sporządzą mapy zasadnicze a jeżeli jest taka potrzeba również podzielą działki pod planowaną inwestycję
Projekty Drogowe

Projekty Drogowe

PROJEKTY BRANŻY DROGOWEJ

Sporządzamy dokumentację projektową w zakresie:
-zjazdów indywidualnych
-zjazdów publicznych
-budowy, przebudowy dróg
-remontów nawierzchni dróg
-parkingów
-chodników, ścieżek rowerowych
-projekty zatok autobusowych
-projekty oświetlenia
-bilans robót ziemnych

Inżynieria w Ruchu Drogowym

Inżynieria w Ruchu Drogowym

Projekty organizacji ruchu

Nasza Firma opracowuje również dokumentację w zakresie projektów:
-stałej organizacji ruch
-tymczasowej organizacji ruchu
-inwentaryzacja elementów
-oznakowania poziomego i pionowego,
-uzyskanie opinii i uzgodnień od Zarządcy Dróg i Policji,
-zatwierdzenia projektu

EKSPERTYZY, OPINIE TECHNICZNE

EKSPERTYZY, OPINIE TECHNICZNE

Opracowujemy oceny stanu technicznego budynku, może mieć ona formę opinii bądź ekspertyzy technicznej. Opinia techniczna to ocena stanu budynku wystawiona na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej. Natomiast ekspertyza techniczna to ocena stanu domu poparta badaniami i wyliczeniami wytrzymałości jego fundamentów, ścian, stropów i innych elementów konstrukcji, elewacji oraz dachu.

Bądź z Nami w kontakcie

W celu pełnej oceny realizowanego zadania oraz kompleksowej wyceny zadania zapraszamy do wizyty w naszej pracowni lub o kontakt telefoniczny.

Nasza pracownia

23-200 Kraśnik

ul. Urzędowska 139


Wykonaj telefon

+48 693 814 816

Pon-Pt 8:00-16:00


 

Skontaktuj się z nami