Sporządzamy dokumentację projektową w zakresie:

Sporządzamy kompleksowe projekty budowlane, wykonawcze oraz dokumentację kosztorysową:

-zjazdów indywidualnych
-zjazdów publicznych
-budowy, przebudowy dróg
-remontów nawierzchni dróg 
-parkingów 
-chodników, ścieżek rowerowych
-projekty zatok autobusowych
-projekty oświetlenia
-bilans robót ziemnych

UZYSKUJEMY WSZELKIE NIEZBĘDNE UZGODNIENIA, OPINIE I POZWOLENIA.

Przy opracowaniu projektu współpracujemy z projektantami branży sanitarnej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej.

PROJEKTY ORGANIZACJI RUCHU

Nasza Firma opracowuje również dokumentację w zakresie projektów:
-stałej organizacji ruch
-tymczasowej organizacji ruchu
-inwentaryzacja elementów 
-oznakowania poziomego i pionowego,
-uzyskanie opinii i uzgodnień od Zarządcy Dróg i Policji,
-zatwierdzenia projektu

Kategorie: Nowa

GEO-PROJEKT

Geo- Projekt Invest sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie geodezji, projektowania, nadzoru inwestycji. Zapewniamy swoje usługi począwszy od całościowej obsługi dużych inwestycji budowlanych firm oraz instytucji, a skończywszy na drobnych zleceniach od osób prywatnych. Każde zlecenie wyceniamy indywidualnie aby dobrać potrzeby i wymagania Inwestora.