Przed przygotowaniem planu zagospodarowania terenu nasz geodeta sporządzi dla Państwa aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych z zakres opracowania adekwatnym do planowanej inwestycji.