Geo-Projekt Invest sp. z o.o. świadczy pełen zakres usług geodezyjnych  począwszy od całościowej obsługi dużych inwestycji budowlanych firm oraz instytucji, a skończywszy na drobnych zleceniach od osób prywatnych. Nasze usługi wykonujemy na terenie całego województwa lubelskiego jak i na województwach podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim, podkarpackim. Gdy w grę wchodzi ciekawa inwestycja jesteśmy wstanie przekroczyć dalsze bariery administracyjne . Z chęcią podejmujemy współprace z innymi firmami z terenów całej Polski.

Korzystamy z najnowszych technologii pomiarowych i nowoczesnego oprogramowania. Zapewniamy fachowość i solidność usług, konkurencyjne ceny oraz szybkie wykonanie powierzonych nam zadań.

 

Pełen zakres usług związanych z geodezją:

– obsługa inwestycji drogowych, przemysłowych, budownictwa mieszkalnego

– pomiary kontrolne podczas wznoszenia i eksploatacji budowli, kompleksowa obsługa geodezyjna

– pomiary kontrolne suwnic oraz urządzeń dźwigowych

– badanie  przemieszczeń i stateczności budowli posadowionych na słabym podłożu

– tworzenie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych w formacie cyfrowym oraz analogowym

– wytyczenia oraz inwentaryzacje powykonawcza obiektów budowlanych, hal produkcyjno-magazynowych, sieci uzbrojenia terenu, przyłączy do budynków,  obiektów małej architektury

– badanie pionowości i skręcenia obiektów wysmukłych, kominów, wież telefonii komórkowej, masztów, słupów,

– pomiary objętości mas ziemnych

– ustaleniem stanu prawnego nieruchomości , podział nieruchomości, wznowienie granic.